Ek Yerleştirme Başvuru

2018-YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE

ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN

ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

 

2018 YKS Ek Yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize yerleşen adaylar, kayıt işlemlerini, 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında yerleştikleri fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarına   şahsen başvurarak yaptırabileceklerdir.

ÖĞRENİM ÜCRETİ (HARÇ) ÖDEME

İkinci öğretim programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerle Üniversitemize ikinci üniversite olarak kayıt yaptıracak normal öğretim öğrencileri, kayda gelmeden önce öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir. Öğrenim ücretinin ödenmesi ile ilgili açıklamalar için tıklayınız

Öğrenci Numaranızı buradan öğrenebilirsiniz 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

  • 2018 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda, yerleşmiş olduğunuz programın karşısında yazan "Özel Koşul ve Açıklamaları" mutlaka tekrar inceleyiniz.
  • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday, herhangi bir hak iddia edemez.
  • Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
  • Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

Adayların, 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında kayıt için nüfus cüzdanı ile birlikte ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna başvurmaları yeterlidir. Ayrıca herhangi bir belge istenmemektedir.

Ancak;

  • Yerleştikleri Programın "özel koşulunda" ayrıca bir belge (sağlık raporu gibi) belirtilen bölümlere yerleşen adaylar,  bu belgelerini kayıt esnasında teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Kayda gelen adayların MEB mezuniyet sorgusunda sorun olması halinde, kayıtlarının yapılabilmesi için lise diplomaları veya mezuniyet belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, şahsen kayda gelen adayların lise diplomalarını yanlarında bulundurmaları önerilir.
  • MSB-ASAL sorgusu sonucu durumu sorunlu olan adaylardan Askerlik Şubesinden belge getirmeyenlerin kayıtları yapılacak, ancak öğrenimlerine devam etmelerine izin verilmeyecektir.
  • Aynı düzeyde başka örgün bir yükseköğretim programına kayıtlı olduğu tespit edilen adayların (lisans-lisans, önlisans-önlisans) kayıtları yapılmayacaktır. Adayların, aynı düzeyde diğer yükseköğretim kurumu ile ilişiklerinin bulunmadığını belgelemeleri halinde kayıtları yapılacaktır.

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

1.Üniversitemize ait eğitim öğretimi düzenleyen mevzuatı mutlaka okuyunuz.

2.Üniversitemiz internet sayfasından yapılan duyuruları sürekli takip ediniz.

3.Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) kayıtlı olan GSM numaranızı ve diğer iletişim bilgilerinizi sürekli güncel tutunuz.

4.Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) giriş şifrenizi kimseyle paylaşmayınız.

5.  Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerden ikinci öğretim bölümlerine kayıt yaptıranların, kayıt yaptırdıkları bölümlerine ait öğrenim ücretini (harç) ödemeleri yeterlidir.

Zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı olan programlara yerleşen adaylar, yerleştikleri programa kayıt yaptırdıktan sonra Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokuluna başvurmaları gerekmektedir.

6. İnglizce I ve II derslerinde, A1 ve A2 seviyesinde İngilizce eğitimi verilmektedir. İngilizce seviyelerinin en az A2 seviyesinde olduğunu düşünen ve bu dersten muaf olmak isteyenler İngilizce Muafiyet Sınavına başvurabilirler. Bu sınava girmek isteyen öğrencilerin,  http://ydyo.dpu.edu.tr internet adresindeki kayıt formunu doldurarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 DERS KAYDI

Kaydını yaptıran Ek kontenjan öğrencilerinin ders kayıtları bu döneme mahsus olmak üzere Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri tarafından yapılacaktır. (Bu dönem, ders kaydı için öğrencilerin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.)

01 Ekim 2018, Pazartesi / 3312 defa okundu.