Bilgisayar Kullanımı

Genel Bilgiler

Günümüz iş dünyasında hizmetlerin bir çoğu bilgi işlem ile daha hızlı yapılmaktadır. Bilgisayar teknolojisinde meydana gelen hızlı değişiklikler, performans artışları ve maliyetlerdeki düşüşler bilgisayar kullanımının hızla artmasına ve bilgisayar ağının hemen her sektöre yayılmasına neden olmuştur. 

Bu açıdan bilgi işlem alanında çalışacak elemanlara her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Kamu ve özel işyerlerinin bilgi işlem merkezleri, muhasebe servisleri, istatistik birimleri vb. birimlerinde nitelikli bilgisayar sistemlerine hakim yetişmiş insan gücüne gereksinim vardır.

Genel bir tanım gerçekleştirmek gerekirse Bilgisayar Operatörü; Bilgisayar programı hazırlamak için platform ve ürünleri belirleme, program yazma, test etme ve kurulumunu yapma, veritabanını yönetme ve bunların dışında, bilgisayar ile ilgili her türlü bakım-onarım faaliyetlerini yapma ve temel bilgisayar yazılımlarını tanıma, kullanma yeterliklerine sahip nitelikli kişi olarak, ilgili sektörde tanımlanabilmektedir.

Açıklanan gereklilikler, ihtiyaçlar ve öne sürülen tanım bağlamında düşünüldüğünde; Bilgisayar Operatörlüğü programının amacı, çeşitli bilgisayar donanım ve yazılımlarını kullanabilecek nitelikte eleman yetiştirmektir.

Bölümde Yer Alan Programlar

  Program
1 Bilgisayar Operatörlüğü

Bölüm İdaresi

Öğr.Gör. Yılmaz ESENBOĞA Bölüm Başkanı
Öğr.Gör. İbrahim ÖZCAN Başkan Yardımcısı

 

 

 

Bölüm Öğretim Elemanları

  Öğretim Elemanı Program Görev Yeri IP e-mail
1 Öğr.Gör. Yılmaz ESENBOĞA Bilgisayar Operatörlüğü KTBMYO 6150 yilmaz.esenboga@dpu.edu.tr
2 Öğr.Gör. Ömer DEMİR Bilgisayar Operatörlüğü KTBMYO 6151 omer.demir@dpu.edu.tr
3 Öğr.Gör. İbrahim ÖZCAN Bilgisayar Operatörlüğü KTBMYO 6154 ibrahim.ozcan@dpu.edu.tr
4 Öğr.Gör. Şenol DEMİRCİ Bilgisayar Operatörlüğü Rektörlük-Enformatik   senol.demirci@dpu.edu.tr
5 Öğr.Gör. Ulaş YABANOVA Bilgisayar Operatörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı   ulas.yabanova@dpu.edu.tr

 

Son Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2019, Pazartesi