Kimya Teknolojisi

Yeni Ders İçerikleri İçin Tıklayınız

Genel Açıklamalar :

a- Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü, Kimya Teknolojisi programına kayıt yaptıran öğrenciler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu’nda isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfını kontenjan dâhilinde kabul edilebilmektedirler.

b- Kimya teknolojisi eğitim süresi 14 haftalık 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. Öğrenciler 30 iş günü stajlarını, yarıyıl veya yaz tatillerinde, kimyasal işlemlerin gerçekleştirildiği, ülkemizin herhangi bir yerindeki kamu veya özel işletmelerde yapabilmektedirler.

c- Kimya Teknolojisi programının laboratuvar uygulamalarında kıyafet ve donanım koşulu mevcuttur.

d- Kimya laboratuvar uygulamalarında kullanılan sarf malzeme, araç ve gereç, sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti gibi bütün hizmetler okulumuzun imkanları dahilinde sağlanmaktadır.

e- Programa ait okutulan dersler ve içerikleri https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna sitesinden erişilebilmektedir. Programımızın bağlı bulunduğu Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Kütahya merkez Germiyan Yerleşkesinde bulunmaktadır.

f- Program öğrencileri tercih etmeleri halinde ve kontenjan dahilinde üniversitemizin farklı birimlerinde kısmi zamanlı olarak çalışma imkanına sahiptirler.

 

Kimya Teknolojisi alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Kimya, yaşamın her yönüyle ilgili bir alandır. Kullandığımız temizlik malzemeleri kimya laboratuarlarındaki bir dizi işlemden geçerek bize ulaşır. Hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, toprağın veriminin artırılmasını sağlayan gübreler, taşıtların yakıtları gibi birçok maddenin üretiminde kimyasal işlemler uygulanır. Gıda ürünlerinin bir kısmı da soframıza ulaşıncaya dek bir dizi kimyasal işlemlerden geçer.

Kimya Teknolojisi alanı; sağlık, gıda gibi sektörlerin yanı sıra endüstriyel üretim yapılan tüm sektörle yakından ilişkilidir. Rafineri, petrokimya, lastik, çimento, boya, deterjan, kozmetik, tekstil ve ilaç gibi alanların tümünde Kimya Teknolojisiyle ilgili birimler bulunur. Kimya Teknolojisi; seramik, cam, otomotiv, metal, madencilik, enerji, tarım sektörlerinde geniş yer tutar. Endüstriyel işletmelerin neredeyse tamamında üretim ve kalite kontrol bölümleri Kimya Teknolojisi ile ilişkilidir.

Kimya endüstrisi, laboratuar ölçeğinde üretilen kimyasalların, ekonomik biçimde tüketime sunulması için çalışır. Bu amaç doğrultusunda, gerekli teknolojilerin oluşturulmasını kapsayan Kimya Teknolojisi alanı, ülkelerin kalkınmasında önemli bir role sahiptir. Ülkemizde Kimya Teknolojisi alanıyla ilgili konularda önemli gelişmeler olmaktadır. Tüm sektörlerde olduğu gibi kimya endüstrisinde kullanılan teknoloji ilerlemiş ve araştırma-geliştirme çalışmaları artmıştır. Dolayısıyla Kimya Teknolojisi alanıyla ilişkili sektörlerde sürekli yeni ürünler ortaya çıkar ve bunların üretimi için teknolojik yöntemler geliştirilir. Bu nedenle kimya diğer sektörlerin öncüsü konumundadır. Kimya endüstrisi gelişmemiş olan bir ülkenin başka alanlarda ilerlemesi pek mümkün değildir.

Kimya Teknolojisi alanında teknolojik alt yapı kadar insan unsuru da önemlidir. Bu alanda mühendis, tekniker ve teknisyen pozisyonlarında çalışanlar vardır. Dolayısıyla üniversite mezunu kişiler kadar ara eleman olarak çalışacak kişilere de ihtiyaç duyulur. Kimya Teknolojisi alanında görev yapan laborantlar teknisyenleri, teknikerler, mühendisler ve üretim müdürleri iş birliği içinde çalışır.

Kimya Teknolojisi Ders Müfredatı

Öğrenciler aşağıdaki tabloda belirtilen derslerden Her yarıyıl 30, 4 yarıyıl boyunca toplam 120 AKTS ders almaları gerekmektedir. 

Program MDRS_Ders_Kodu MDRS_Ders_Adı Kredi AKTS MDRS_Zor__Seç_
Kimya Teknolojisi 513214854 Alternatif Enerji Kaynakları (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Kimya Teknolojisi 513211152 Analitik Kimya I 3 5 Zorunlu
Kimya Teknolojisi 513212162 Analitik Kimya II 3 5 Zorunlu
Kimya Teknolojisi 513213752 Analitik Kimya Laboratuvarı (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Kimya Teknolojisi 513213172 Anorganik Kimya I 3 5 Zorunlu
Kimya Teknolojisi 513214181 Anorganik Kimya II 3 3 Zorunlu
Kimya Teknolojisi 513213754 Anorganik Kimya Laboratuvarı (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Kimya Teknolojisi 513211001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 2 Zorunlu
Kimya Teknolojisi 513212002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 2 Zorunlu
Kimya Teknolojisi 513214858 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Kimya Teknolojisi 513214182 Biyokimya 3 3 Zorunlu
Kimya Teknolojisi 513213757 Bor Kimyası (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Kimya Teknolojisi 513213750 Boya Kimyası (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Kimya Teknolojisi 513213753 Çevre Kimyası (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Kimya Teknolojisi 513213758 Elektrokimya (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Kimya Teknolojisi 513213170 Endüstriyel Kimya 3 4 Zorunlu
Kimya Teknolojisi 513214853 Enstrümental Analiz (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Kimya Teknolojisi 513213760 Fizik (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Kimya Teknolojisi 513214856 Fiziko Kimya Laboratuvarı (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Kimya Teknolojisi 513212163 Fizikokimya 3 4 Zorunlu
Kimya Teknolojisi 513211151 Genel Kimya I 3 5 Zorunlu
Kimya Teknolojisi 513212161 Genel Kimya II 3 5 Zorunlu
Kimya Teknolojisi 513214850 Gıda Teknolojisi (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Kimya Teknolojisi 513213762 Girişimcilik (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Kimya Teknolojisi 513214851 İlaç Teknolojisi (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Kimya Teknolojisi 513211005 İngilizce I 2 2 Seçmeli
Kimya Teknolojisi 513212006 İngilizce II 2 2 Seçmeli
Kimya Teknolojisi 513214859 İş Sağlığı ve Güvenliği (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Kimya Teknolojisi 513214861 Kalite Güvencesi ve Standartları (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Kimya Teknolojisi KP5100001 Kariyer Planlaması 1 2 Zorunlu
Kimya Teknolojisi 513211154 Laboratuvar Teknikleri 3 4 Zorunlu
Kimya Teknolojisi 513213751 Malzeme ve Teçhizat (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Kimya Teknolojisi 513211150 Matematik I 3 5 Zorunlu
Kimya Teknolojisi 513212160 Matematik II 3 5 Zorunlu
Kimya Teknolojisi 513213761 Mesleki İngilizce I (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Kimya Teknolojisi 513214860 Mesleki İngilizce II (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Kimya Teknolojisi 513213171 Organik Kimya I 3 5 Zorunlu
Kimya Teknolojisi 513214180 Organik Kimya II 3 4 Zorunlu
Kimya Teknolojisi 513214855 Organik Kimya Laboratuvarı (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Kimya Teknolojisi 513213756 Petrol Teknolojisi (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Kimya Teknolojisi 513213755 Polimer Kimyası (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Kimya Teknolojisi 513213759 Seramik Kimyası (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Kimya Teknolojisi 513214857 Tekstil Kimyası (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Kimya Teknolojisi 513211153 Temel İşlemler I 3 5 Zorunlu
Kimya Teknolojisi 513212164 Temel İşlemler II 3 5 Zorunlu
Kimya Teknolojisi 513211003 Türk Dili I 2 2 Zorunlu
Kimya Teknolojisi 513212004 Türk Dili II 2 2 Zorunlu
Kimya Teknolojisi 513214852 Yönlendirilmiş Çalışma (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2021, Cuma