Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri

Kimya Teknolojisi alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Kimya, yaşamın her yönüyle ilgili bir alandır. Kullandığımız temizlik malzemeleri kimya laboratuarlarındaki bir dizi işlemden geçerek bize ulaşır. Hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, toprağın veriminin artırılmasını sağlayan gübreler, taşıtların yakıtları gibi birçok maddenin üretiminde kimyasal işlemler uygulanır. Gıda ürünlerinin bir kısmı da soframıza ulaşıncaya dek bir dizi kimyasal işlemlerden geçer.

Kimya Teknolojisi alanı; sağlık, gıda gibi sektörlerin yanı sıra endüstriyel üretim yapılan tüm sektörle yakından ilişkilidir. Rafineri, petrokimya, lastik, çimento, boya, deterjan, kozmetik, tekstil ve ilaç gibi alanların tümünde Kimya Teknolojisiyle ilgili birimler bulunur. Kimya Teknolojisi; seramik, cam, otomotiv, metal, madencilik, enerji, tarım sektörlerinde geniş yer tutar. Endüstriyel işletmelerin neredeyse tamamında üretim ve kalite kontrol bölümleri Kimya Teknolojisi ile ilişkilidir.

Kimya endüstrisi, laboratuar ölçeğinde üretilen kimyasalların, ekonomik biçimde tüketime sunulması için çalışır. Bu amaç doğrultusunda, gerekli teknolojilerin oluşturulmasını kapsayan Kimya Teknolojisi alanı, ülkelerin kalkınmasında önemli bir role sahiptir. Ülkemizde Kimya Teknolojisi alanıyla ilgili konularda önemli gelişmeler olmaktadır. Tüm sektörlerde olduğu gibi kimya endüstrisinde kullanılan teknoloji ilerlemiş ve araştırma-geliştirme çalışmaları artmıştır. Dolayısıyla Kimya Teknolojisi alanıyla ilişkili sektörlerde sürekli yeni ürünler ortaya çıkar ve bunların üretimi için teknolojik yöntemler geliştirilir. Bu nedenle kimya diğer sektörlerin öncüsü konumundadır. Kimya endüstrisi gelişmemiş olan bir ülkenin başka alanlarda ilerlemesi pek mümkün değildir.

Kimya Teknolojisi alanında teknolojik alt yapı kadar insan unsuru da önemlidir. Bu alanda mühendis, tekniker ve teknisyen pozisyonlarında çalışanlar vardır. Dolayısıyla üniversite mezunu kişiler kadar ara eleman olarak çalışacak kişilere de ihtiyaç duyulur. Kimya Teknolojisi alanında görev yapan laborantlar teknisyenleri, teknikerler, mühendisler ve üretim müdürleri iş birliği içinde çalışır.

Bölümde Yer Alan Programlar

  Program
1 Kimya Teknolojisi

Bölüm İdaresi

Dr.Öğr.Üyesi Derviş GÖK Bölüm Başkanı
Dr.Öğr.Üyesi Hediye Deniz ADA Başkan Yardımcısı

 

 

Bölüm Öğretim Elemanları
  Öğretim Elemanı Program Görev Yeri IP Tel. e-mail
1 Dr.Öğr.Üyesi Derviş GÖK Kimya Teknolojisi KTBMYO 6210 dervis.gok@dpu.edu.tr
2 Dr.Öğr.Üyesi Hediye DENİZ ADA Kimya Teknolojisi KTBMYO 6211 hdeniz.ada@dpu.edu.tr
3 Öğr.Gör. Nuri Hakkı AFYON Kimya Teknolojisi KTBMYO 6212 nhakki.afyon@dpu.edu.tr
4 Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem AY Kimya Teknolojisi Fen Edebiyat Fakültesi   cigdem.ay@dpu.edu.tr
5 Öğr.Gör. Merve DAĞCI TEKİN Kimya Teknolojisi İleri Teknolojiler Arş.Mrkz.   merve.dagci@dapu.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2019, Perşembe