Elektrik ve Enerji

Elektrik sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bunun nedeni insanların yaşamında iş ve ulaşımda harcanan zamanın giderek artması ve evsel ihtiyaçların karşılanmasında teknoloji kullanımı ve hizmet alımı ihtiyacının yoğunlaşmasıdır.

Teknolojik gelişmeler, bu ihtiyaçların karşılanmasında hızla ilerlerken servis ve üretim manasında yepyeni bir sektör ve istihdam alanı doğurmuştur. Bu alanda faaliyet gösteren dünya ölçeğinde firmalar ortaya çıkmıştır. Ürün çeşitliliği hızla artmıştır. Sektördeki rekabet, ürün çeşidi ve kalitesi yanında servis sağlama alanında da yoğunluk kazanmıştır. Bu rekabet sonucu sektör, gün geçtikçe daha da yoğun bilgi kullanımı gerektirir hale gelmiştir.

Ülkemizde yaşam standartlarının yükselmesine bağlı olarak Elektrik Sektöründe üretim ve servis ağı manasında  gelecekte önemli yatırımlar olacağı ve buna bağlı olarak da istihdamda artış görüleceği tahmin edilmektedir.

Günümüzde elektrik günlük hayatta kullanım oranındaki hızlı artış sonucu elektrikli cihazların üretimi ve servis sağlanmasıyla ilgili mesleklerde gelişmelerin olacağı, buna bağlı olarak da bu mesleklerde güncel bilgi donanımlı, yetişmiş eleman ihtiyacı ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu tahminler çerçevesinde nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve mevcut iş gücünün donanımlı kılınması, istihdam artışına katkı sağlayacağı gibi rekabet gücünün ve verimliliğin artmasında da olumlu etkiler yaratacaktır.

Bölümde Yer Alan Programlar

  Program
1 Elektrik

Bölüm İdaresi

Öğr.Gör. Akif YILMAZ Bölüm Başkanı
Öğr.Gör. Volkan YAYLA Başkan Yardımcısı

 

Bölüm Öğretim Elemanları
  Öğretim Elemanı Program Görev Yeri IP Tel. e-mail
1 Öğr.Gör. Akif YILMAZ Elektrik KTBMYO 6170 akif.yilmaz@dpu.edu.tr
2 Öğr.Gör. Volkan Yayla Elektrik KTBMYO 6171 volkan.yayla@dpu.edu.tr
3 Öğr.Gör. Yılmaz KAPMAZ Elektrik KTBMYO 6172 yilmaz.kapmaz@dpu.edu.tr
4 Öğr.Gör. Cihan YEŞİLDAĞ Elektrik KTBMYO 6173 cihan.yesildag@dpu.edu.tr
5 Öğr.Gör. Fatma TOKYAY ÜSTÜN Elektrik KTBMYO 6174 fatma.tosun@dpu.edu.tr
6 Öğr.Gör. Reyhan BAŞAR Elektrik İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi   reyhan.basar@dpu.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2019, Perşembe