Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Yeni Ders İçerikleri İçin Tıklayınız

a- İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar;

Özel bir koşulumuz yoktur.

 

b- Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar;

Zorunlu staj hakkında, Covid-19 Pandemisi nedeniyle, Üniversitemizin ön lisans ve lisans programlarına ait müfredatlarda yer alan zorunlu staj dersleriyle ilgili Üniversite Senatosunun 21/09/2020 tarihli toplantısında alınan karar gereği;

  • Mezun durumunda olan 2. sınıf öğrencileri stajlarını, talep etmeleri ve danışmanı tarafından onaylanması durumunda ödev/ proje, uygulama veya uygulama ödevi şeklinde yapabileceklerdir.

Buna Göre;

Ödev/Proje olarak staj yapacak olanlar(mezun durumunda olan 2. sınıf öğrencileri) Staj yapacağı kurum bilgisine büyük hafrflerle ÖDEV/PROJE olarak yazmalıdır. Staj tarihi olarak 16 Haziran 2021 ile 3 Ağustos 2021 arasında bir tarih girebilirler. Staj gün sayısı olarak kaç günlük stajınız kaldıysa onu yazınız. Örnek 30 günlük zorunlu stajın 15 gününü geçen yıl yapmışsanız kalan 15 günü yazınız,  önceden hiç staj yapmadıysanız 30 olarak yazınız. 

Bu döneme özel ÖDEV/PROJE şeklinde staj yapacaklar için İSG belgesine gerek yoktur. 

 

Stajını ödev/proje olarak yapacak öğrenciler için staj defteri: TIKLAYINIZ...

ÖDEV/PROJE Şeklinde Staj yapacak olanlar için süreç:

1- OBS'den staj başvurusu yapınız.

2- Danışmanınıza e-posta atarak iletişime geçiniz.

3- İlgili öğretim elemannı tarafından e-posta adresinize ödev/proje konusunun gönderilmesi,

4- Proje/ödev staj defterini doldurunuz.

5- Doldurmuş olduğunuz staj defterini danışmanınızın kurumsal e-posta adresine gönderiniz. (Son gönderim tarihi: 06/08/2021 Cuma mesai bitimine kadar)

6- Göndermiş olduğunuz ödev/proje stajınızın onaylanıp/onaylanmadığı hususunda danışman hocanızla irtibata geçerek takip ediniz.

 

Öğretim Elemanı e-posta adresleri için Tıklayınız...

Staj Bilgilendirme formu için TIKLAYINIZ...

 

c- Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar;

İtfaiyecilik mesleği gereği İtfaiyeci Elbisesi, yangınla mücadele eden personelin yangın söndürme çalışmaları esnasında ortaya çıkan su, alev ve sıcaklığın olumsuz etkilerinden korunması amacıyla kullanılır. (EU) 2016/425 KKD yönetmeliğine göre AT Tip İnceleme Sertifikasına sahiptir ve CE işareti taşır. 2014/90/EU Gemi Teçhizatı Direktifine göre gemilerde kullanım için zorunlu olan MED belgesine sahip elbiselerdir. EN 469:2005+A1:2006+AC:2006 İtfaiyeciler için koruyucu giyecekler - Yangınla mücadelede kullanılan koruyucu giyeceklere dair performans kuralları'' standardına uygun üretilmiştir. EN 1149 '' Koruyucu giyecekler-Elektrostatik özellikler '' standartına uygun üretilmiştir. Ceket ve pantolon olarak tasarlanan itfaiyeci elbisesi, ısı ve aleve maruz kalan itfaiye personel ve çalışanlar için özel olarak tasarlanmış olup güvenli ve konforludur.

 

d- Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar;

Ders malzemelerimiz kampüs içindeki kırtasiyede satılmaktadır.

 

e- Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar;

Gelişen sanayi ve hizmet sektörlerinin kapsam değiştiren insan gücü ihtiyaçlarını karşılamak üzere alınan kararlar doğrultusunda Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1975-76 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı YAYKUR yükseköğretim kurumuna bağlı olarak kurulmuş; 1982 yılında Anadolu Üniversitesi bünyesinde olan Meslek Yüksekokulumuz, 1992 yılında  Dumlupınar Üniversitesi bünyesine alınmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 30.11.2011 tarihli Genel Kurul toplantısında incelenen ve 2547 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca Kütahya Meslek Yüksekokulunun adı Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.

Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Türkiye’ deki üniversiteler bünyesinde yer alan meslek yüksekokullarının içinde en seçkin, bölgesine en büyük katkıyı sağlayan fiziksel ve teknolojik donanımlarının yanında, 37 akademik, 12 idari personel, 8 bölüm, 10 program ve 2304 öğrencisiyle eğitim - öğretim hizmeti veren kurumların başında gelmektedir. Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde 8 bölüm, 10 program bulunmaktadır.

 

f- Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar;

Mevcuttur.

 

Özel Koşullar :

Bk.7 (Yeni Düzenlenmiş Hali):Bu programa kayıt olmak için Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin itfaiye erliğine atanma şartlarındaki (Madde 15) sağlık koşullarını sağlamaları gerekmektedir. Adayların ayrıca atanmaya ilişkin koşulları incelemelerinde de yarar görülmektedir.

 

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Ders Müfredatı

Öğrenciler aşağıdaki tabloda belirtilen derslerden Her yarıyıl 30, 4 yarıyıl boyunca toplam 120 AKTS ders almaları gerekmektedir.

Program MDRS_Ders_Kodu MDRS_Ders_Adı Kredi AKTS MDRS_Zor__Seç_
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516313601 Afet Psikolojisi ve Stres Yönetimi (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516314116 Afet ve Acil Durum Yönetimi 3 4 Zorunlu
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516314950 Akışkanlar Mekaniği (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516312109 Arama Kurtarma Teknikleri I 3 6 Zorunlu
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516313113 Arama Kurtarma Teknikleri II 3 5 Zorunlu
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516314951 Arazide Arama Kurtarma Bilgisi (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516311001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 2 Zorunlu
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516312002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 2 Zorunlu
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516311007 Bilgisayar 3 4 Zorunlu
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516314802 Elektrik Bilgisi (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516314801 Elektronik Haberleşme (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516314952 Endüstriyel Yangınlar ve Müdahale (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516312106 Fizik 3 4 Zorunlu
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516311103 Genel Kimya 3 5 Zorunlu
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516313603 Hayatı İdame (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516314902 İletişim (Seçmeli Ders) 3 3 Seçmeli
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516313114 İlk Yardım I 3 4 Zorunlu
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516311005 İngilizce I 2 2 Seçmeli
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516312006 İngilizce II 2 2 Seçmeli
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516313701 İple Erişim ve Yüksekte Çalışma (Seçmeli Ders) 3 3 Seçmeli
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516312110 İş Sağlığı ve Güvenliği 3 4 Zorunlu
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik KP5100001 Kariyer Planlaması 1 2 Zorunlu
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516314117 KBRN Saldırı ve Kazaları 3 6 Zorunlu
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516314901 Liderlik ve Ekip Yönetimi (Seçmeli Ders) 3 3 Seçmeli
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516311104 Malzeme Bilimi 3 5 Zorunlu
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516311101 Matematik 3 4 Zorunlu
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516313503 Mekanik ve Bakım Onarım (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516313703 Meslek Etiği (Seçmeli Ders) 3 3 Seçmeli
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516313704 Mesleki İngilizce (Seçmeli Ders) 3 3 Seçmeli
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516313604 Orman Yangınları (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516313501 Sivil Savunma ve Korunma Bilgisi (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516313502 Söndürme Teknolojileri (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516314803 Tehlikeli Yük Taşımacılığı (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516313602 Temel Afet Bilgisi (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516311105 Temel Arama Kurtarma Bilgisi I 3 6 Zorunlu
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516312107 Temel İtfaiyecilik Eğitimi 3 6 Zorunlu
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516311003 Türk Dili I 2 2 Zorunlu
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516312004 Türk Dili II 2 2 Zorunlu
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516313702 Uçak ve Gemi Yangınları (Seçmeli Ders) 3 3 Seçmeli
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516314903 Yangın ve Arama Kurtarma Kriminolojisi (Seçmeli Ders) 3 3 Seçmeli
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516313111 Yangına Müdahale Teknikleri I 3 5 Zorunlu
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516314115 Yangına Müdahale Teknikleri II 3 5 Zorunlu
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516312108 Yanma ve Yangın Bilgisi 3 4 Zorunlu
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 516313112 Yapı Bilgisi ve Güvenliği 3 5 Zorunlu
Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2021, Pazartesi