Yapı Denetimi

Yapı Denetimi Ders Müfredatı (2022 öncesi için)

Öğrenciler aşağıdaki tabloda belirtilen derslerden Her yarıyıl 30, 4 yarıyıl boyunca toplam 120 AKTS ders almaları gerekmektedir. 

Program MDRS_Ders_Kodu MDRS_Ders_Adı Kredi AKTS MDRS_Zor__Seç_
Yapı Denetimi 512113757 Ahşap Yapılar (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Yapı Denetimi 512113761 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Yapı Denetimi 512114851 Arazi Ölçmeleri (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Yapı Denetimi 512111001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 2 Zorunlu
Yapı Denetimi 512112002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 2 Zorunlu
Yapı Denetimi 512112160 Beton Teknolojisi 3 4 Zorunlu
Yapı Denetimi 512113170 Betonarme 3 4 Zorunlu
Yapı Denetimi 512113763 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Yapı Denetimi 512113762 Bilgisayar Destekli Çizim (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Yapı Denetimi 512114861 Bilgisayar Destekli Tasarım (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Yapı Denetimi 512113751 Çelik Yapılar (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Yapı Denetimi 512114854 Çevre Koruma (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Yapı Denetimi 512114859 Demiryolu İnşaatı (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Yapı Denetimi 512114856 Gayrimenkul Değerleme (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Yapı Denetimi 512113759 Girişimcilik (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Yapı Denetimi 512113755 İletişim (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Yapı Denetimi 512111005 İngilizce I 2 2 Seçmeli
Yapı Denetimi 512112006 İngilizce II 2 2 Seçmeli
Yapı Denetimi 512113754 İş Sağlığı ve Güvenliği (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Yapı Denetimi 512113171 İş ve İmar Hukuku 3 5 Zorunlu
Yapı Denetimi 512113760 İşletme Yönetimi I (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Yapı Denetimi 512114860 İşletme Yönetimi II (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Yapı Denetimi 512114850 Kalite Güvencesi ve Standartları (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Yapı Denetimi 512113753 Karayolu İnşaatı (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Yapı Denetimi KP5100001 Kariyer Planlaması 1 2 Zorunlu
Yapı Denetimi 512111150 Matematik 3 4 Zorunlu
Yapı Denetimi 512111153 Mekanik ve Statik 3 5 Zorunlu
Yapı Denetimi 512114855 Meslek Etiği (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Yapı Denetimi 512112164 Meslek Resmi 3 5 Zorunlu
Yapı Denetimi 512112162 Mukavemet 3 5 Zorunlu
Yapı Denetimi 512114857 Prefabrik Yapılar (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Yapı Denetimi 512114853 Proje Etüdü ve Uygulaması (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Yapı Denetimi 512114862 Sistem Analizi ve Tasarımı (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Yapı Denetimi 512113758 Su Temini ve İletimi (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Yapı Denetimi 512113750 Şantiye Organizasyonu (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Yapı Denetimi 512111154 Teknik Resim 3 5 Zorunlu
Yapı Denetimi 512111003 Türk Dili I 2 2 Zorunlu
Yapı Denetimi 512112004 Türk Dili II 2 2 Zorunlu
Yapı Denetimi 512113172 Yapı Denetimi Uygulamaları I 3 5 Zorunlu
Yapı Denetimi 512114182 Yapı Denetimi Uygulamaları II 3 4 Zorunlu
Yapı Denetimi 512111152 Yapı Malzemeleri 3 5 Zorunlu
Yapı Denetimi 512114181 Yapı Metrajı ve Maliyeti 3 3 Zorunlu
Yapı Denetimi 512114180 Yapı Onarım ve Güçlendirme 3 3 Zorunlu
Yapı Denetimi 512112163 Yapı Statiği 3 5 Zorunlu
Yapı Denetimi 512111151 Yapı Teknolojisi I 3 5 Zorunlu
Yapı Denetimi 512112161 Yapı Teknolojisi II 3 5 Zorunlu
Yapı Denetimi 512114858 Yapı Tesisatları (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Yapı Denetimi 512113756 Yerel Yönetimler (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Yapı Denetimi 512113752 Zemin Mekaniği I (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli
Yapı Denetimi 512114852 Zemin Mekaniği II (Seçmeli Ders) 3 4 Seçmeli

Yapı Denetimi 3+1 Ders Müfredatı (2022 sonrası)

Ders Kodu_5749 Ders Adı_5749 Z_5749 KRD_5749 AKTS_5749 Snf_5749 Grup_5749
512111001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 2 1  
512111003 Türk Dili I Z 2 2 1  
512111005 İngilizce I S 2 2 1 YDS1
512111150 Matematik Z 3 4 1  
512111153 Mekanik ve Statik Z 3 5 1  
512111154 Teknik Resim Z 3 5 1  
512111155 Yapı Denetim Mevzuatı Z 3 3 1  
512111156 Yapı Elemanları I Z 3 3 1  
512111157 Yapı Malzemeleri ve Beton Z 3 4 1  
512111997 Almanca I S 2 2 1 YDS1
512111998 Fransızca I S 2 2 1 YDS1
512111999 Rusça I S 2 2 1 YDS1
512113170 Betonarme Z 3 4 2  
512113173 Yapı Statiği Z 3 3 2  
512113181 Proje Yönetimi Z 3 4 2  
512113182 Yapı Denetimi Uygulamaları Z 3 3 2  
512113751 Çelik Yapılar (Seçmeli Ders) S 3 4 2 G111
512113754 İş Sağlığı ve Güvenliği (Seçmeli Ders) S 3 4 2 G111
512113755 İletişim (Seçmeli Ders) S 3 4 2 G111
512113756 Yerel Yönetimler (Seçmeli Ders) S 3 4 2 G111
512113757 Ahşap Yapılar (Seçmeli Ders) S 3 4 2 G111
512113759 Girişimcilik (Seçmeli Ders) S 3 4 2 G111
512113761 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Seçmeli Ders) S 3 4 2 G111
512113763 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Seçmeli Ders) S 3 4 2 G111
512113765 Bilgisayarlı 3D Tasarım (Seçmeli Ders) S 3 4 2 G111
512113766 Su Yapıları (Seçmeli Ders) S 3 4 2 G111
512113767 Ulaştırma Bilgisi (Seçmeli Ders) S 3 4 2 G111
512113768 Geoteknik Bilgisi (Seçmeli Ders) S 3 4 2 G111
512113769 Temel Hidrolik Bilgisi (Seçmeli Ders) S 3 4 2 G111
512113770 İşletme Yönetimi II (Seçmeli Ders) S 3 4 2 G111
KP5121101 Kariyer Planlaması Z 2 2 1  
512112002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 2 1  
512112004 Türk Dili II Z 2 2 1  
512112006 İngilizce II S 2 2 1 YDS2
512112165 Yapılarda Dayanım Z 3 5 1  
512112166 Yapı Elemanları II Z 3 3 1  
512112751 İşletme Yönetimi I (Seçmeli Ders) S 3 4 1 B111
512112752 Kalite Güvencesi ve Standartları (Seçmeli Ders) S 3 4 1 B111
512112753 Arazi Ölçmeleri (Seçmeli Ders) S 3 4 1 B111
512112754 Çevre Koruma (Seçmeli Ders) S 3 4 1 B111
512112755 Gayrimenkul Değerleme (Seçmeli Ders) S 3 4 1 B111
512112756 Meslek Etiği (Seçmeli Ders) S 3 4 1 B111
512112757 Sistem Analizi ve Tasarımı (Seçmeli Ders) S 3 4 1 B111
512112758 Prefabrik Yapılar (Seçmeli Ders) S 3 4 1 B111
512112759 Yapı Tesisatları (Seçmeli Ders) S 3 4 1 B111
512112760 Yapı Onarım ve Güçlendirme (Seçmeli Ders) S 3 4 1 B111
512112761 Bilgisayarlı Meslek Resim (Seçmeli Ders) S 3 4 1 B111
512112762 Yapı Maliyeti Analizi (Seçmeli Ders) S 3 4 1 B111
512112763 Yapı Laboratuvarı (Seçmeli Ders) S 3 4 1 B111
512112764 Kıyı Yapıları (Seçmeli Ders) S 3 4 1 B111
512112997 Almanca II S 2 2 1 YDS2
512112998 Fransızca II S 2 2 1 YDS2
512112999 Rusça II S 2 2 1 YDS2
512114888 İşletmede Mesleki Eğitim Z 23 30 2  
Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023, Çarşamba