2019/1 Sayılı Toplantı

KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AR-GE ALT ÇALIŞMA GRUBU

TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı tarihi ve saati

20.11.2019 / 10:30

Toplantı Sayısı

2019/1

 

20.11.2019 Tarihinde saat 10.30"da toplantı salonunda ar-ge alt çalışma grubu üyeleriyle yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

  1. Üyelerin sorumlu oldukları laboratuvarlardaki malzeme listelerinin, en geç 29.11.2019 tarihine kadar düzenlenmesi.
  2. Öğr. Gör. Bülent BULDU ve diğer üyelerinde aynı fikirdeki beyanlarıyla laboratuvarlardaki eksik malzemelerin belirlenmesi ve bu eksik malzemelerin alımının sağlanması.
  3. Laboratuvarların temizlik, tertip ve düzeninin sağlanarak öğrenciler tarafından aktif kullanımının sağlanması.
  4. Öğr. Gör. Volkan YAYLA ve Teknisyen Refik ÇALIŞKAN" ın açıklamalarında okulumuzun teknik bir okul olması nedeniyle, yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş paneli ve rüzgâr türbini sistemleri) okulumuza kazandırılarak öğrencilerimizin bu sistemleri yakından tanımalarının sağlanması.
  5. Öğr. Gör. Volkan YAYLA okulumuzda makine ve ekipmanların, kullanımı, yapısı ve tanıtılması vb. konularda, sanayici ya da uzman kişilerinde katılımıyla, seminerler düzenlenerek öğrencilerin ilgisinin ve bilgisinin artırılması.
  6. Sanayi işbirliğinden sorumlu üye Mustafa Ceyhun ERKOCA bazı fabrikalara gidip üniversite - sanayi işbirliği anlamında, öğrenci staj protokolü, sanayicilerin üniversitelerden beklentileri vb. konularda görüşmeler yapacağını açıklamıştır.
Son Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2019, Salı