2019/1 Sayılı Toplantı

KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ ALT ÇALIŞMA GRUBU

TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı tarihi ve saati

23.12.2019 / 14:00

Toplantı Sayısı

2019/1

 

Kalite Komisyonu Kalite Güvence Sistemi Alt Çalışma Grubu, Meslek Yüksekokulumuz Müdür Yardımcısı Öğr.Gör. Eyüp IRGAT Başkanlığında, 23.12.2019 pazartesi günü saat 14:00’da Müdürlük Makamında toplanmıştır.

Yüksekokulumuz Müdür Yardımcısı Öğr.Gör. Eyüp IRGAT, Kalite Güvence Sistemi ile ilgili hazırlamış olduğu misyon, vizyon, amaç ve hedefleri belirten taslağı sunmuş ve ilgili taslak ekteki şekliyle oy birliği ile kabul edilmiş olup, bu bağlamda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 

 1. Kalite politikalarımız içerisinde yer alan Uygulamalı Eğitim Politikası kapsamında Meslek Yüksekokulumuzda yer alan Bölüm Başkanlıklarına birer yazı gönderilmesine ve derslerin sadece teorik değil uygulamada olacak şekilde (AKTS: 2+1 gibi) belirlenmesine ve bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasına,

 

 1. Sanayi ile iş birliği konusunda iyileştirilmeler yapılabilmesi için Meslek Yüksekokulumuz Kalite Danışma Kuruluna dış paydaşlarla toplantı yapılması yönünde tavsiye edilmesine,

 

 1. Laboratuvarların bilişim ve teknolojik olanaklarının sürekli geliştirilmesi yönünde Meslek Yüksekokulumuz AR-GE Alt Çalışma Grubuna tavsiyede bulunulmasına,

 

 1. Hali hazırda devam etmekte olan istihdam odaklı Girişimcilik derslerinin güz veya bahar yarıyıllarında açılması uygulamasının devam ettirilmesine,

 

 1. Yabancı dil politikamız ve yaşam boyu öğrenme politikamız kapmasında, Yabancı dil becerilerini geliştirmek isteyen ve sürekli öğrenme alışkanlığı kazandıracak uygulamalara katılmak isteyen Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerini Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi ile irtibatlandırarak bu konuda öğrencilerimizin gelişimlerine katkıda bulunulmasına,

 

 1. Eğitim ve çevre dostu kampüs politikamız kapsamında, eğitimin kalitesini artıracak şekilde fiziki alt  yapının oluşturulmasına, Yüksekokulumuz bünyesinde kütüphane ve çalışma ortamı sağlanmasına ve ayrıca sınav dönemlerinde öğrencilerimize sınav öncesinde çalışma yapabilecekleri şekilde bir bilgisayar laboratuvarının sürekli açık bulundurulmasına,

 

Karar verilmiştir.

 

KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

 

Misyonumuz; Bilimsel araştırma ve topluma hizmet sorumluluğuyla mesleki yeterliklere sahip bireyler yetiştiren eğitim ağırlıklı bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

Vizyonumuz; Alanında tercih edilen, girişimci, mesleki bilgi ve becerilere sahip mezunlar yetiştirmektir.

Kalite Politikalarımız

Uygulamalı Eğitim Politikası

 1. )      Müfredatların uygulama ağırlıklı güncellenmesi.
 2. )      Paydaşların katılımıyla eğitimin sürekli iyileştirilmesi.
 3. )      Laboratuvarların, bilişim ve teknolojik olanakların sürekli geliştirilmesi

Girişimcilik Politikası

istihdam odaklı girişimcilik derslerinin güz veya bahar yarıyıllarında her programda açılmasının sağlanması.

Girişimcilik becerilerini geliştirici aktivitelerin desteklenmesi

Yabancı Dil Politikası

Yabancı dil becerilerini geliştirecek uygulamaların arttırılması.

Mesleki yabancı dil derslerinin müfredatlarda yaygınlaştırılması

Teknoloji ve Bilişim Politikası

İstihdam odaklı teknoloji ve bilişim yetkinliklerinin geliştirilmesi

Yaşam Boyu Öğrenme Politikası

Sürekli öğrenme alışkanlığını kazandıracak uygulamaların desteklenmesi,

Toplum ihtiyaçlarına yönelik eğitim imkanlarının sunulması

Eğitim ve Çevre Dostu Kampüs Politikası

Eğitim kalitesini arttıran fiziki alt yapının korunması ve geliştirilmesi

Mevcut yeşil kampüs anlayışının sürdürülmesi

Amaç ve Hedefler:

Amaç 1: Eğitimde uygulamaya yönelik ağırlığın arttırılması

Hedefler

- Ders içerik ve çıktılarının uygulamaya dönük olarak güncellenmesi

- Laboratuvar ve atölyelerin güncellenmesi

Amaç 2: Ders müfredatlarının dış paydaşların görüşleri de dikkate alınarak oluşturulması Hedefler

 • Eğitim Öğretim Programları Danışma Kurulu faaliyetlerini düzenleyen yönergenin oluşturulması
 • İstihdama yönelik derslerin müfredata eklenmesi (Mesleki yabancı dil, girişimcilik gibi)
 • Müfredatların teknoloji ve bilişim esaslı olarak güncellenmesi

 

Son Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2019, Salı