Görev Tanımı

Yönetim Sistemi Çalışma Grubu Görev Tanımı

1-Bütünleşik ve kalite odaklı bir yönetim sisteminin KTBMYO genelinde kurulabilmesi için stratejilerin geliştirilmesi,

2-Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu yönetim sistemini (insan kaynakları, taşınır, taşınmaz kaynaklar yönetimi vb.) değerlendirmeye yönelik hazırlanmış performans göstergelerinin gözden geçirilmesi,

3-Performans göstergeleri ve Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kalite Yönetim Sistemi diğer alt çalışma gruplarından derlenen iç değerlendirme raporları doğrultusunda Birim Kalite Komisyonunda görüşülmek üzere kurum iç değerlendirme raporunun yönetim sistemi ile ilgili bölümünün kaleme alınması,

4-Birim akademik, idari personeli ve öğrenci ile ilgili iş ve işlem süreçlerinin ve belgelerin tanımlanması, akışların oluşturulması ve güncellenmesi.

Son Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2020, Salı