2. Nüsha (Kayıp) Diploma İşlemleri

DİPLOMA İKİNCİ NÜSHALARININ DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR

Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve diğer belgeler için ikinci nüsha düzenlenmesi Madde 5

1. Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi ve diğer belgeleri kaybedenler ülke çapında dağıtımı yapılan bir gazetede bir kez kayıp ilanı verirler. Kayıp ilanında kayıp belgenin nereden alındığı, numarası, mezuniyet tarihi, kaybedildiğinden hükmü kalmadığı, belgenin vasıflarına ait diğer bilgilerin belirtilmesi şarttır.

2. Belgesini kaybeden kişi belgesini aldığı birime gerekçeli bir başvuru dilekçesi (Dilekçe Örneği için Tıklayınız) ve ekinde, kayıp ilanının çıktığı gazete (1. Maddeye Bakınız), nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet vesikalık fotoğraf ve belge makbuzu (Ziraat Bankası Iban No:

TR790001000179350642645001 Açıklamaya Diploma Kayıp Bedeli Yazılacak.) ile birlikte Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğümüze başvuru yaparak ikinci nüsha işlemlerini başlatabilir. Diplomanın basım işlemleri için (0274) 443 12 47 nolu telefondan öğrenebilirsiniz.

3. Başvuruların incelenmesi sonucu ikinci nüsha belge talebinin uygun bulunması halinde, kaybedilen asıl belgeye ait bilgilerin de bulunduğu birim yönetim kurulu kararı ve rektörlük oluru ile kayıp belgenin ikinci nüshası hazırlanır.

4. Geçici Mezuniyet Belgesinin kaybolması halinde, Diploması henüz düzenlenmemiş ise, İkinci Nüsha Geçici Mezuniyet Belgesi verilir. Diploması hazırlanmış ise geçici mezuniyet belgesi verilmez.

5. "İkinci Nüsha" ibaresi konularak düzenlenecek diploma, geçici mezuniyet belgesi ve diğer belgelerin ikinci nüshasında, kayıp belgenin aslında bulunan aynı numaralar, kayıtlar ve imza sahiplerinin unvan, ad ve soyadları yer alır, ancak düzenlendiği tarihteki imza yetkilileri tarafından imzalanır.

6. Tahribata uğraması nedeniyle orijinal şekli ibraz edilen diploma, geçici mezuniyet belgesi ve diğer belgeler için ilan şartı aranmaksızın tahribata uğramış olan belgenin teslim edilmesi koşuluyla aynı yol izlenerek ikinci nüsha verilir.

Son Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2020, Cuma