2021-2022 Yaz Okulu Sonu Mezuniyet Sınavı Hakkında Duyuru

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU SONU

 MEZUNİYET SINAVI HAKKINDA DUYURU

2021-2022 Yaz Okulunda diğer üniversitelerden ders alan ve notu 9 Eylül 2022 tarihinden sonra gelen/gelecek ön lisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden 2021-2022 Yaz Okulu Akademik Takvimine göre 9 Eylül 2022 tarihinde yapılan mezuniyet sınavına giremeyen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin 28. Maddesi kapsamında mezuniyet sınav hakkı talep eden öğrencilere 19 Ekim 2022 tarihinde mezuniyet sınav hakkı verilmesi Üniversitemiz Senatosunun 15.09.2022 tarihli ve 31 sayılı toplantısında kabul edilmiş olup, bu kapsamdaki öğrencilerin, söz konusu mezuniyet sınav hakkından yararlanmak için kayıtlı oldukları bölüm başkanlıklarına veya meslek yüksekokulu müdürlüklerine şahsen dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Akademik Takvimi için tıklayınız

DİLEKÇE İLE BAŞVURU SON TARİHİ

17 Ekim 2022 Saat 17.30

MEZUNİYET SINAV TARİHİ

19 Ekim 2022

Not: Sınav hakkı kullanacağınız derslere ait ayrıntılı sınav programı, başvuruların sona ermesinden sonra ilgili bölüm başkanlıklarının/ meslek yüksekokulu müdürlüklerinin internet sayfalarında duyurulacaktır.

21 Eylül 2022, Çarşamba / 163 defa okundu.