Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri

Amaç

Mobilya ve Dekorasyon Programı, büyük ve küçük ölçekli mobilyacılık sektörünün ihityaç duyduğu malzeme türlerini ve özelliklerini, kullandığı teknolojileri, ürün tasarımına, üretimine ilişkin teorik ve pratik bilgilerini vermeyi ve bu şekilde kalifiye ara eleman olarak tekniker yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim Süresi ve Başlıca Dersler

Mobilya ve Dekorasyon Programının eğitim 2 yıl süreli (4 yarıyıl, her yarıyıl en az 14 hafta) eğitim-öğretim verilmektedir. Öğrenciler her eğitim öğretim yılı sonunda 6 haftalık Endüstriye Dayalı Eğitim (EDE) yapmaktadırlar. Bu programda verilen eğitim günümüz teknolojisine uygun, endüstrinin beklentilerine cevap verecek yeterlilik, esneklik ve çeşitliliğe sahiptir.. Programdaki dersler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. İlk yıldaki dersler  teorik ağırlıklı olarak verilmekte, bu yılda öğrendikleri ahşap ve ahşap ürünleri ile bunları şekillendirme, ölçü, form ve biçim vermeye yarayan makine, alet ve avadanlıkları tanıyıp, özelliklerini ve çalışma biçimlerini öğrenip geliştirir. İkinci yılda ise daha çok uygulamalı eğitime ağırlık verilmekte ve mobilya ve dekorasyon alanı içerisinde gerekli olan çizim, projelendirme, modelleme, perspektif çıkarma ve üretim teknikleri öğretilmekte ve dersler içerisinde çeşitli tekil ve grup mobilyaların tasarımı ve üretimi  yapılmaktadır.

Ayrıca imkanlar ölçüsünde öğrencilere, teknolojinin gelişmeleri yakından takip edilerek bir çok dalı bulunan mobilya ve dekorasyon sektörünün her dalında temel eğitim ve sistem aktarılmaktadır.

Öğrencilerin piyasa ile olan diyalogunu sağlayabilmek ve seri üretimde kullanılan makine ve teçhizatları görebilmeleri ve fikir sahibi olabilmeleri için teknik geziler düzenlenmektedir.

Aranan Özellikler

Mobilya ve Dekorasyon Teknikeri olmak isteyenlerin; sayısal düşünme yeteneğine sahip, işletmeye ilgi duyan, tasarım ve çizim yeteneği gelişmiş, insan ilişkilerinde olumlu tutum ve iletişim becerisine sahip, ekip halinde çalışabilen ve bedence sağlam kişiler olmaları gerekmektedir.

Bu programdan mezun olanların; ürünün tasarımı ve projelendirmesini yapması, üretime hazırlaması, istenilen miktar ve kalitede gerçekleşmesini sağlamalıdır. Ayrıca her türlü mobilya ve dekorasyon konusunda geniş deneyim sahibi olması gerekmektedir.

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler 

Meslek eğitimi,  meslek yüksekokullarının “Mobilya ve Dekorasyon Programı” bölümünde verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları 

Meslek liselerinin Mobilya ve Dekorasyon bölümünden mezun olanlar “Mobilya ve Dekorasyon Programı” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.Bunun  için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almaları gerekir.

Meslekte İlerleme

“Mobilya ve Dekorasyon Programı” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği, Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği ve Orman Endüstri Mühendisliği  lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Benzer Meslekler

  • Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği
  • Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği
  • Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği
  • Orman Endüstri Mühendisliğ

Bölümde Yer Alan Programlar

  Program
1 Mobilya ve Dekorasyon

Bölüm İdaresi

Öğr.Gör.Dr. Nuri CEYLAN Bölüm Başkan V.
Bölüm Öğretim Elemanları
  Öğretim Elemanı Program IP Tel. e-mail
1 Öğr.Gör.Dr. Nuri CEYLAN Mobilya ve Dekorasyon 6141 nuri.ceylan@dpu.edu.tr
2 Öğr.Gör. Ali TELLİ Mobilya ve Dekorasyon 6180 ali.telli@dpu.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2019, Perşembe