Mezuniyet Sınavları

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Güz Dönemi sonunda yapılacak olan "Mezuniyet Sınavı" na girecek olan öğrencilerin 17.01.2019 tarihinden itibaren 28.01.2019 tarihi Pazartesi günü mesai bitimine kadar Meslek Yüksekokulumuza dilekçe ile şahsen veya faks ile müracat etmeleri gerekmektedir.

Müracatını yapacak öğrencilerin tüm derslerinin sınav sonuçları açıklanması gerekmektedir. Sınav notu açıklanmadan verilen dilekçelerden mesuliyet kabul edilmez.

Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Faks:0274 227 0454

Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız

Mezuniyet Sınavları 30.01.2019 tarihinde Çarşamba günü yapılacak olup sınav programı ayrıca web sayfamızda ilan edilecektir. 

Mezuniyet sınavları ile ilgili hükümler

Mezuniyet sınavları MADDE 30 –

(1) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Bu madde hükümlerinde öngörülen mezuniyet sınav hakkı öğrenciye bir kez tanınır. Ancak, bu sınavlar sonucunda alacağı not ile ağırlıklı genel not ortalamasını 2,00’a yükseltemeyecek öğrenciye mezuniyet sınav hakkı tanınmaz.

b) (Değişik:RG-08/09/2016-29825)Asgari mezuniyet şartını sağlayabilmesi için, staj dışında en fazla iki başarısız (FF, FD, YZ) notlu dersi kalan öğrencilere veya bütün derslerden başarılı not aldığı halde gerekli not ortalamasını sağlayamadığı için mezun olamayan öğrencilere yarıyıl sonu ve açılması halinde yaz okulu mazeret sınavlarından sonra mezuniyet sınavlarına girme hakkı verilir.

c) Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz.

(2) Bu sınavın değerlendirilmesi bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre yapılır.

(3) Durumları bu madde hükümlerine uyan öğrenciler, mezuniyet sınavlarının yapılacağı tarihten iki gün öncesine kadar öğrenim gördükleri ilgili bölüm başkanlıklarına veya meslek yüksekokulu müdürlüklerine yazılı olarak müracaat ederler. Öğrencilerin durumu fakülte ve yüksekokullarda bölüm başkanlıkları, meslek yüksekokullarında müdürlükler tarafından incelendikten sonra, mezuniyet sınav hakkı verilir. 

Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız

18 Ocak 2019, Cuma / 2922 defa okundu.