2017-2018 Güz Yarıyılı Sonu Mezuniyet Sınavları

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı GÜZ Yarıyılı sonunda yapılacak olan "Mezuniyet Sınavı" na girecek olan öğrencilerin 18.01.2018 tarihinden itibaren 22.01.2018 tarihi Pazartesi günü mesai bitimine kadar Meslek Yüksekokulumuza dilekçe ile şahsen veya faks ile müracat etmeleri gerekmektedir.

Müracatını yapacak öğrencilerin tüm derslerinin sınav sonuçları açıklanması gerekmektedir. Sınav notu açıklanmadan verilen dilekçelerden mesuliyet kabul edilmez.

Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Faks:0274 227 0454

Mezuniyet Sınavları 24.01.2018 tarihinde Çarşamba günü yapılacak olup sınav programı ayrıca web sayfamızda ilan edilecektir. 

Mezuniyet sınavları ile ilgili hükümler

MADDE 28 –

(1) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bu madde hükümlerinde öngörülen mezuniyet sınav hakkı, asgari mezuniyet şartını sağlayabilmeleri halinde aynı yarıyılda bir kez tanınır.

b) Asgari mezuniyet şartını sağlayabilmesi için, staj dışında devam şartını yerine getirdiği en fazla iki dersten; bütünleme sınavlarından sonra veya yaz okulu sonu mazeret sınavlarından sonra, mezuniyet sınavlarına girme hakkı verilir. Öğrenciler, aynı seçmeli gruptan devam şartını yerine getirdiği aynı veya farklı derslerin herhangi birinden mezuniyet sınav hakkını kullanabilirler.

c) Mezuniyet sınavı sonunda mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrenci, not yükseltmek amacıyla ders tekrarı yapamaz.

ç) Sınavda alınan not, tek başına o dersin başarı notu yerine geçer.

(2) Mezuniyet sınavlarının değerlendirmesi 31 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre yapılır.

31 inci maddenin dördüncü fıkrası şu şekildedir. Öğrencinin bir dersteki başarı notu, Senatonun belirleyeceği esaslara göre bağıl değerlendirme veya mutlak değerlendirme yöntemi kullanılarak aşağıdaki harf başarı notlarından birisine dönüştürülür:

a) Ortalamaya katılan dersler için;

Başarı Notu Harf Başarı Notu Katsayı Statü

85-100 AA 4,0 Mükemmel (Başarılı)

80-84 BA 3,5 Pekiyi (Başarılı)

75-79 BB 3,0 Pekiyi (Başarılı)

70-74 CB 2,5 İyi (Başarılı)

60-69 CC 2,0 İyi (Başarılı)

55-59 DC 1,5 Orta (Başarılı)

50-54 DD 1,0 Orta (Başarılı)

40-49 FD 0,5 Zayıf (Başarısız)

0-39 FF 0,0 Zayıf (Başarısız)

b) Ortalamaya katılmayan dersler için; Başarı Notu Harf Başarı Notu Katsayı Statü

60-100 YT --- Yeterli (Başarılı)

0-59 YZ --- Yetersiz (Başarısız)  

(3) Durumları bu madde hükümlerine uyan öğrenciler, mezuniyet sınavlarının yapılacağı tarihten iki gün öncesine kadar öğrenim gördükleri ilgili bölüm başkanlıklarına veya meslek yüksekokulu müdürlüklerine yazılı olarak müracaat ederler. Öğrencilerin durumu fakülte ve yüksekokullarda bölüm başkanlıkları, meslek yüksekokullarında müdürlükler tarafından incelendikten sonra, uygun görülenlere mezuniyet sınav hakkı verilir. 

Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız

22 Ocak 2018, Pazartesi / 687 defa okundu.